Η ενημέρωση σχετικά με την ορθή απόρριψη φαρμάκων ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε, με τη βοήθεια του Επ. Καθηγητή του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας κ. Καραλή.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου εδώ