Όπως είχαμε αναφέρει με την ανάρτηση του ερωτηματολογίου για την ορθή απόρριψη φαρμάκων, παρακάτω σας παραθέτουμε πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διαχείριση αυτών με το πέρας της θεραπείας ή τη λήξη των φαρμάκων!♻️?

⁉️Είναι σωστή η απόρριψη στα σκουπίδια ή στην τουαλέτα του μπάνιου δίχως τους περιέκτες;??
⁉️Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο περιβάλλον η λανθασμένη απόρριψη των φαρμάκων-όπως διαταραχές στα οικοσυστήματα;???
?Τέλος, μπαίνοντας στο http://medsdisposal.eu/ και κάνοντας κλικ επάνω στη χώρα σου μπορείς να μάθεις ακριβώς τον τρόπο απόρριψης των φαρμάκων!