Είναι σημαντικό να διακρίνουμε τη σωστή πληροφόρηση από την παραπληροφόρηση! Για το σκοπό αυτό εξετάζουμε κάποιους μύθους και αλήθειες στις παρακάτω εικόνες!

 

 

Όπως επίσης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε την ιστορία!