Μια μεγάλη καμπάνια από την GPSF για το μήνα Απρίλιο ξεκινά!

MEDS’ DISPOSAL!♻️

?Με τη συμμετοχή σου στο παρακάτω ερωτηματολόγιο θα μας βοηθήσεις να εκτιμήσουμε πόσο ενημερωμένοι είμαστε σχετικά με τη σωστή απόρριψη φαρμάκων!

Είναι πολύ σύντομο και απαραίτητο για να εξάγουμε συμπεράσματα όσον αφορά στη σωστή ενημέρωση, τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και του γενικού πληθυσμού!

Μετά από αυτή την έρευνα θα ακολουθήσει:

  • παράθεση πληροφοριών σχετικά με την ορθή απόρριψη των φαρμάκων από τον EMA και τον FDA
  • άρθρο με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν την έρευνα καθώς και
  • σύγκριση με τις τακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Εσύ πόσο ενημερωμένος είσαι; Μάθε εδώ