🔺Η EPSA ανανέωσε τη σελίδα ▪️Career Page▪️ ώστε να μπορείς να τη διαβάσεις πιο ευχάριστα και να γνωρίσεις όλες τις ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης στο φαρμακευτικό κλάδο‼️
🔸https://www.epsa-online.org/epsa-career-page/