🔸Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με το Στάδιο 3 της ανάπτυξης φαρμάκων, οι κλινικές μελέτες!

🔸Εάν σε ενδιαφέρει ο τομέας αυτός, μπορείς να βρεις αναλυτικές πληροφορίες στις εικόνες για το πως μπορείς να εμπλακείς σε αυτόν!