Ο νοσοκόμος που σκότωνε τους ασθενείς του με Suxamethonium Chloride!