“Παναγιώτης Μαχαίρας: Ο Άνθρωπος-Ο Δάσκαλος-Ο Ερευνητής”