Τι γνωρίζεις για την ανοσία της αγέλης;

Ευχαριστούμε πολύ τη Λάμπρου Αλεξάνδρα για το χρόνο που αφιέρωσε για τη συγγραφή του παραπάνω fun fact!