Χλωροπρομαζίνη-Ένα από τα φάρμακα που άλλαξαν τον κόσμο (των ψυχασθενειών)!