Η ομάδά μας έδωσε το παρόν στο 3ο συνέδριο του Πει.Φα.Συν που είχε ως κεντρικό θέμα “Αύριο, ένα νέο επάγγελμα”.

Το συνέδριο φιλοξένησε την ομάδα μας με την παραχώρηση περιπτέρου, δίνοντάς μας τη μοναδική ευκαιρία να επικοινωνήσουμε σε ένα διαφορετικό κοινό αυτή τη φορά, τους σκοπούς της ένωσης, και παράλληλα, να γνωρίσουμε τις προοπτικές του επαγγέλματος μας!

Ευχαριστούμε πολύ τον Πει.Φα.Συν!