Το 2019 ήρθε με την πιο όμορφη δράση!

Συντάκτες του Science Behind και μέλη της GPSF ένωσαν τις δυνάμεις τους και σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα επιχείρησαν να μυήσουν τα παιδιά της Κιβωτός του Κόσμου στον μαγευτικό κόσμο της επιστήμης στις 4 Ιανουαρίου 2019.

Πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις πειραμάτων, διαδραστικά εργαστήρια και STEM παιχνίδια ούτως ώστε τα νέα παιδιά να γνωρίσουν το μαγευτικό κόσμο τις επιστήμης και να έρθουν σε επαφή με την επιστημονική μέθοδο με διαδραστικό και διασκεδαστικό τρόπο. Με έμφαση στην ανακαλυπτική-διερευνητική μέθοδο, τις εργαστηριακές και ερευνητικές δραστηριότητες και την διαθεματική προσέγγιση αντικειμένων όπως η ρομποτική, η εξερεύνηση του διαστήματος, η παρατήρηση του ουράνιου θόλου, η αστρονομία μέσω τεχνολογίας Augmented Reality, η παραγωγή και οι εφαρμογές του αερίου υδρογόνου, η απομόνωση του DNA, η αρχή της ώσμωσης και η επίδρασή της στα κύτταρα των οργανισμών, η φυσιολογία του ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος, ο καθορισμός του pH υδατικών διαλυμάτων μέσω χρωματικών εναλλαγών με χρήση δεικτών και η κατάλυση χημικών αντιδράσεων, παιδιά όλων των ηλικιακών βαθμίδων (Νήπιο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) συνεργάστηκαν σε ομάδες, ανέπτυξαν τις δεξιότητές τους και γνώρισαν τον επιστημονικό κόσμο. Στην δράση συμμετείχε και ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης-WRO Hellas!