Πραγματική μαγεία- Αναφορές σε φαρμακευτικές ουσίες και συστατικά στο σύμπαν του Harry Potter