Πρόπολη: Όταν η φύση είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου