Την επόμενη μέρα μετά το PharmACon ακολούθησε η επίσκεψη συνέδρων στη Φαρμακοβιομηχανία ELPEN. Ευχαριστούμε πολύ την ELPEN για την ξενάγηση και τη δυνατότητα που μας δόθηκε να δούμε πως λειτουργεί ένα εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων εκ των έσω!

https://www.linkedin.com/company/gpsfofficial/