Ένα μεγάλο Συγχαρητήρια στους φοιτητές που με τις εργασίες τους κατάφεραν να εντυπωσιάσουν την Επιστημονική Επιτροπή του PharmACon!!!

Μπορείτε να βρείτε τη Διαδικασία Επιλογής εδώ:
https://gpsf.gr/pharmacon/#1529691025841-d3606f1b-eaac

Οι Πτυχιακές Εργασίες που θα παρουσιαστούν, Κυριακή 21 Οκτωβρίου στο Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα και ώρα 17:40-20:00, είναι οι εξής:

▪️ Cannabis Sativa L. : Σύγκριση Τεχνικών Εκχύλισης και Χρωματογραφική Ανάλυση / Χαρτάλου Κυριακή

▪️ Σύνθεση και φαρμακολογική αξιολόγηση δύο νέων αρωματικών βενζοθειαζινών ως αντιυπερχοληστερολαιμικά και αντιφλεγμονώδη μόρια / Τζάρα Αριάδνη

▪️ Synthesis of gold nanoparticles and application in PCR / Κολλιοπούλου Χριστίνα , Σεϊμένη Αναστασία

▪️ Έλεγχος Ανθεκτικότητας Μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό πιθανών γονιδιοτοξικών προσμίξεων της ραμπεπραζόλης με χρήση κλασματικού παραγοντικού σχεδιασμού / Ρουμανά Ευαγγελία, Μπουζούκας Χριστόφορος

▪️ Ανοσοθεραπεία του καρκίνου: Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και πειραματικές εφαρμογές στη θεραπεία του μελανώματος με τη χρήση ογκολυτικών αδενοϊών / Σίσκου Μαρία

▪️ Εφαρμογή της Real Time qRT-PCR για τον προσδιορισμό της γονιδιακής έκφρασης του TNF-α στο ήπαρ, το νεφρό και τους πνεύμονες στο πλαίσιο της διερεύνησης της πιθανής προστατευτικής δράσης της σιλιμπινίνης, μετά από χειρουργική ισχαιμία / επαναιμάτωση ήπατος σε επίμυες. / Γεωργακοπούλου Αναστασία – Ειρήνη

Η ομάδα της GPSF σας εύχεται καλή επιτυχία!!!

Απονομή: Κλέων Τσέτης Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

? Στους 3 πρώτους, βραβεία, που αντιστοιχούν στο χρηματικό ποσό των 200 ευρώ στον καθένα, ευγενική χορηγία της Κλέων Τσέτης Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και την απονομή θα κάνει η κ. Τσέτη.

? 3 έπαινοι.

Στους φοιτητές που απέστειλαν την εργασία τους αλλά δεν επιλέχθηκαν για να παρουσιάσουν στο συνέδριο, θέλουμε πρώτα απ’ όλα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους και επιπλέον να μη σταματήσουν να κυνηγούν ποτέ τα όνειρά τους!!!

Όλοι είστε νικητές κι αυτός είναι απλώς ένας διαγωνισμός!!!

Keep going!!! ?

Υ.Σ. Για τις παρουσιάσεις των Πτυχιακών Εργασιών είσοδος ελεύθερη για όλους 

? 20-21 Οκτωβρίου
? Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

#PharmACon
#pharmacyknowledge

https://www.linkedin.com/company/gpsfofficial/