Ερμίνα Γάκη
Συμβουλευτική Ψυχολόγος Μ.Α.
Certified Health and Wellness Coach
Certified Trainer Optimal Motivation, Self Leadership,
Ken Blanchard Companies

 Κυριακή 21 Οκτωβρίου/15:00-16:20

 Ένα καινοτόμο βιωματικό εργαστήριο που έχει στόχο να εκπαιδεύσει τον Φαρμακοποιό στις δεξιότητες των αντιληπτικών χαρακτηριστικών της φωνής του, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότητα κάθε συνθετικής και συνεργατικής διαπραγμάτευσης στον χώρο του Φαρμακείου.

Η φωνή είναι κυρίαρχο μέσο της έκφρασής μας, καθορίζει την αυτοεικόνα μας, αυξάνει την ακρίβεια της επικοινωνίας, αποπροσωποποιεί τις συγκρούσεις, ενισχύει την συναισθηματική νοημοσύνη και διευκολύνει την διαχείριση άγχους.

Το εργαστήριο προσφέρει άμεση και γρήγορη αλλαγή μέσω της υπόδησης ρόλου περιστατικών από το περιβάλλον του Φαρμακείου.

 20-21 Οκτωβρίου
 Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

https://www.linkedin.com/company/gpsfofficial/