Ομιλία  Γαληνικά σκευάσματα στο φαρμακείο.

Ηλίας Κατσόγιαννης – Ιδιοκτήτης φαρμακείου, Αμβροσίου Φραντζή 31, Αθήνα 11743

 Κυριακή 21 Οκτωβρίου/12:00-14:00

 Σε μια εποχή που η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ευκολότερη από ποτέ, το δύσκολο δεν είναι να αποκτήσει κανείς γνώση αλλά να την μετουσιώσει σε πράξη. Η εργαστηριακή πρακτική σε όλο τον κόσμο αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φαρμακευτικής φροντίδας, παρέχοντας θεραπευτικές λύσεις σε δυσεπίλυτα προβλήματα ασθενών και γιατρών . Όμως, αυτή η άνθιση της παρασκευής φαρμάκων στα εργαστήρια κοινοτικών φαρμακείων και νοσοκομείων έχει δημιουργήσει μια εκτενή όσο και ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ασφάλεια και την ποιότητα των παρασκευαζόμενων φαρμάκων . Μερικά δυσάρεστα περιστατικά ανά τον κόσμο έχουν υποχρεώσει την φαρμακευτική κοινότητα όσο και τους ενδιαφερόμενους φορείς να επανεξετάσουν τους κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές που οφείλουν να χρησιμοποιούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια αυτών που χρειάζονται τα γαληνικά φάρμακα. Οι διαφορετικές φαρμακευτικές κουλτούρες , παραδόσεις και νομοθεσίες που επικρατούν ανά τον κόσμο δείχνουν ότι δυσκολεύει την διαδικασία εύρεσης ενός και μοναδικού ”σωστού” δρόμου που να σχετίζεται με την εργαστηριακή πρακτική.

Στην Ελλάδα του 2018 έχουμε μια ξεπερασμένη νομοθεσία που σχετίζεται με τις γαληνικές παρασκευές και πολλές φορές φαίνεται να έχουμε κάποιες παρανοήσεις σε σχέση με το αντικείμενο της ενασχόλησης με το εργαστήριο . Είναι μια πραγματική πρόκληση μέσα σε αυτό το περιβάλλον να προσπαθεί κανείς να ενσωματώσει τμήματα της γνώσης που αποκτά και των παραδειγμάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας, ειδικά όταν οι τιμές αποζημίωσης των γαληνικών σκευασμάτων καθιστούν το κόστος κάποιων παρεμβάσεων απαγορευτικό.

Στην παρουσίαση αυτή θα επιχειρήσω να μοιραστώ μαζί σας την διαδικασία σκέψης και τις πρακτικές που έχουμε υιοθετήσει πλέον στο φαρμακείο για να είμαστε αποτελεσματικοί και να παρέχουμε γαληνικά φάρμακα υψηλής ποιότητας στους ασθενείς που τα χρειάζονται.

 20-21 Οκτωβρίου
Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

https://www.linkedin.com/company/gpsfofficial/