Σύμπλοκα του τεχνητίου-99m (99m Tc) με παράγωγα σιπροφλοξασίνης για τη διάκριση της λοίμωξης από την άσηπτη φλεγμονή 

Πιρμεττής Ιωάννης

Ο Δρ. Ιωάννης Πιρμεττής (φαρμακοποιός, διδακτορικό δίπλωμα στη Ραδιοφαρμακευτική Χημεία) είναι ερευνητής Α΄ στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Έχει μακρά εμπειρία στον τομέα των Ραδιοφαρμάκων η οποία ξεκίνησε το 1991 με την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής.
Από το 2006 είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοφαρμάκων στο οποίο αναπτύχθηκαν και διατέθηκαν στην αγορά διάφορα διαγνωστικά και θεραπευτικά ραδιοφάρμακα όπως 99mTc-ECD, 99mTc-MIBI, 131I-capsules, 186Re-sulfide.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στα πλαίσια της Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας και η έρευνα του εστιάζεται στο σχεδιασμό, σύνθεση και αξιολόγηση συμπλόκων του τεχνητίου και του ρηνίου με βιοδραστικά μόρια με στόχο την ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών ραδιοφαρμάκων.
Έχει 97 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, περισσότερες από 200 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Έχει συντονίσει (ΕΥ) 7 ερευνητικά προγράμματα και έχει συμμετέχει σε άλλα 20.

Διδάσκει στο προπτυχιακό μάθημα «Ραδιοφαρμακευτική Χημεία» καθώς επίσης και σε μεταπτυχιακά μαθήματα στο Φαρμακευτικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2006.
Έχει καθοδηγήσει 2 διδακτορικές διατριβές και 3 ΜΔΕ. Είναι μέλος του Ε΄ τμήματος του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έγκριση των ραδιενεργών σκευασμάτων στην Ελλάδα.

? 20-21 Οκτωβρίου
? Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα