Ομιλία: Νέοι Μοριακοί Στόχοι – Φαρμακογονιδιωματική και Εξατομικευμένη Θεραπεία

▪️Γεώργιος Π. Πατρινός (Αναπλ. Καθ. Φαρμακευτικής Πατρών)

 Σάββατο 20 Οκτωβρίου / 11:00-12:00

? Κάθε υπέρβαση στην ιατρική επιστήμη, όπως τα αντιβιοτικά ή τα εμβόλια, είχε σαν αποτέλεσμα την βελτίωση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών επ’ ωφελεία του ασθενούς.

✔️ Η φαρμακογονιδιωματική εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην εξατομικευμένη ιατρική.
✔️ Η φαρμακογονιδιωματική χρησιμοποιεί γενετικούς δείκτες για την εξακρίβωση της ανταπόκρισης ενός ασθενούς σε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή με σκοπό την επίτευξη εξατομικευμένης θεραπείας.
Αυτό κατέστη δυνατό όχι μόνο από την διαλεύκανση της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος αλλά και από τις θεαματικές τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας στην μοριακή διαγνωστική.
✔️ Η φαρμακογονιδιωματική όχι μόνο συμβάλλει στην εξεύρεση εκείνων των ασθενών στους οποίους ένα φάρμακο θα είναι οριακά ή και καθόλου επωφελές ή ακόμη και επικίνδυνο αλλά και στον περιορισμό της υπερκατανάλωσης φαρμάκων, μιας και τα φάρμακα δρουν αποτελεσματικά μόνο στο 30-50% των ασθενών.
✔️ Επίσης, η εξατομικευμένη ιατρική βοηθά στην ανίχνευση της ασθένειας σε πρώϊμα στάδια, όπου μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικότερα, επιτρέπει την επιλογή της κατάλληλης, σε εξατομικευμένο επίπεδο, θεραπείας, μειώνει τις ανεπιθύμητες παρενέργειες και βελτιώνει την ανταπόκριση των ασθενών σε μια συγκεκριμένη θεραπεία.
✔️ Επιπλέον, η φαρμακογονιδωματική βοηθά τις φαρμακευτικές εταιρείες να επιτύχουν καλύτερες κλινικές δοκιμές, να βελτιώσουν την παραγωγή φαρμάκων, να μειώσουν τον χρόνο, κόστος και ποσοστό αποτυχίας των κλινικών δοκιμών και να επαναφέρουν στο εμπόριο φάρμακα τα οποία είχαν αποτύχει σε προηγούμενες κλινικές δοκιμές.
✔️ Γενικότερα, η φαρμακογονιδιωματική επιτρέπει τη μείωση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
✔️ Παρολαυτά, η φαρμακογονιδιωματική θα πρέπει βαθμιαία να υπερπηδήσει ηθικά, τεχνικά και κοινωνικά εμπόδια για την καθιέρωσή της στην κλινική πράξη και τη φαρμακοβιομηχανία.

 20-21 Οκτωβρίου
 Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

https://gpsf.gr/pharmacon/