? Κλινικές Δοκιμές Φαρμάκων και Εγκριτικές Διαδικασίες ?

▪️ Φούζα-Σταυροπούλου Ευγενία ▪️

Φαρμακοποιός και Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας ΕΟΦ.
Πτυχιούχος της Φαρμακευτικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Εργάζεται ως φαρμακοποιός στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων από το 1991, με πολυετή εμπειρία στην Διεύθυνση Αξιολόγησης Φαρμάκων και κατά τα τελευταία 14 έτη στο Τμήμα Κλινικών Δοκιμών. Είναι εμπειρογνώμων και επιθεωρήτρια Ορθής Κλινικής Πρακτικής (GCP) του ΕΜΑ.

Από το 2005 ως Προϊσταμένη του Τμήματος συμμετέχει σε όλες τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Επιτροπές και εκπροσώπησε την χώρα μας στην Commission ως ειδικός εμπειρογνώμων στην συζήτηση για την διαμόρφωση του νέου Κανονισμού των κλινικών δοκιμών φαρμάκων.

Από το 2012 υπηρετεί και ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στην Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας του ΕΟΦ.

e-mail: efouza@eof.gr

? 20-21 Οκτωβρίου
? Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

https://gpsf.gr/pharmacon/