?Διαγωνισμός Πτυχιακών Εργασιών?

❗️Επίσημη Ανακοίνωση❗️

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η πρώτη φάση του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε και επιλέχθηκαν οι 6 πτυχιακές οι οποίες θα παρουσιαστούν στο συνέδριο. Οι συγγραφείς των 6 επιλεγμένων πτυχιακών εργασιών θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς τις επόμενες μέρες από τους υπεύθυνους του συνεδρίου.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να γίνουν σαφείς τόσο η διαδικασία επιλογής όσο και τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή τους.
Αρχικά οι αιτήσεις χωρίστηκαν σε 6 τομείς ανάλογα με το περιεχόμενο και τον τομέα στον οποία είχε εκπονηθεί η πτυχιακή εργασία.

Οι 6 τομείς αυτοί ήταν:

1.Φαρμακευτικής Χημείας
2.Φαρμακευτικής Ανάλυσης
3.Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
4.Βιοφαρμακευτικής-Φαρμακοκινητικής/Κλινικής φαρμακευτικής-διατροφολογία 5.Φαρμακολογίας/Φαρμακογονιδιωματικής
6.Φαρμακογνωσίας

Στη συνέχεια οι εργασίες κάθε τομέα στάλθηκαν στο αντίστοιχο μέλος της επιστημονικής επιτροπής- επιστημονικό συνεργάτη με σκοπό να προταθεί μία από κάθε τομέα για να παρουσιαστεί στο συνέδριο την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018. Οι περιλήψεις στάλθηκαν ανώνυμα με σκοπό την πιο αξιοκρατική αξιολόγησή τους και τα κριτήρια επιλογής ήταν η πρωτοτυπία του θέματος, τα ερευνητικά αποτελέσματα, η πληρότητα, η σαφήνεια της περίληψης και κατά πόσο περιγράφεται μια ολοκληρωμένη πορεία με αρχή, μέση και τέλος. Η επιλογή δυσκόλεψε αρκετά την επιστημονική επιτροπή καθώς κάθε περίληψη που μας στάλθηκε αντικατόπτριζε τα αποτελέσματα πολύ καλής ερευνητικής δουλειάς.

Τα άτομα που συμμετείχαν στην αξιολόγηση επιλέχθηκαν λόγω της εμπειρίας που διαθέτουν στην κρίση ερευνητικών εργασιών μέσα από την πολυετή εμπειρία τους στους αντίστοιχους ερευνητικούς τομείς. Επίσης μεριμνήσαμε ώστε να μην συμμετέχουν στην αξιολόγηση όσοι επιβλέποντες καθηγητές αναφέρονταν στις αιτήσεις των διαγωνιζόμενων με σκοπό την δίκαιη αξιολόγηση προς όλους τους συμμετέχοντες.

Στους φοιτητές που απέστειλαν την εργασία τους αλλά δεν επιλέχθηκαν για να παρουσιάσουν στο συνέδριο θέλουμε πρώτα απ’ όλα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους και επιπλέον να μη σταματήσουν να κυνηγούν ποτέ τα όνειρά τους!!!

Όλοι είστε νικητές κι αυτός είναι απλώς ένας διαγωνισμός!!!

Keep going!!! 

 20-21 Οκτωβρίου
 Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

#PharmACon
#pharmacyknowledge

https://gpsf.gr/pharmacon/