? Κλινική Φαρμακευτική ?

▪️ Αμαλία Παπανικολοπούλου ▪️

Κλινικός Φαρμακοποιός MSc, MSc, PhDc
Υπεύθυνη Τμήματος Φαρμακολογίας
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Η Αμαλία Παπανικολοπούλου είναι Κλινικός Φαρμακοποιός και εργάζεται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ως υπεύθυνη στο Τμήμα Φαρμακολογίας από το 2010. Έχει (2) δύο Μεταπτυχιακές Κλινικές Ειδικεύσεις στη Κλινική Φαρμακευτική και στη Κλινική Ογκολογία, και έχει παρακολουθήσει διάφορα Κλινικά Ετήσια Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Επιστημονικών Οργανώσεων όπως:
• 2ετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αιματολογίας, της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
• 3ετής Κύκλος Σπουδών Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων Κλινικής Ογκολογίας, της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας
• (4) Ετήσια Πανελλαδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων
• Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εντερικής και Παρεντερικής Διατροφής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντερικής και Παρεντερικής Διατροφής – ESPEN
• (2) Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια της Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης
• (2) Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα, Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια είτε ως ομιλήτρια είτε με γραπτές και προφορικές ανακοινώσεις και έχει δημοσιεύσεις από τις ερευνητικές εργασίες των μεταπτυχιακών της σπουδών.

ΜΕΛΟΣ:
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (ΠΕΦ) από 14/9/2006
• Panhellenic Association of Pharmacists: Member responsible for communicating with European Industrial Pharmacists Group (E.I.P.G.) for the category: “Clinical Trials Management”, for the period 2011-2013.
• European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) από 1/1/2012 έως 1/1/2017
• Ελληνική Εταιρεία Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Διάγνωσης & Θεραπείας, Ιδρυτικό Μέλος από 5/2015
• European Society of Pharmacogenomics and Theranostics (ESPT) από 6/2015
• British Oncology Pharmacy Association (BOPA) από 31/5/2015 έως 31/5/2016
• Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας από 26/11/2016

? 20-21 Οκτωβρίου
? Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

https://gpsf.gr/pharmacon/