? Προηγμένες Θεραπείες ?

▪️ Νικόλαος Ναζίρης ▪️

Ο Νικόλαος Ναζίρης είναι απόφοιτος της Φαρμακευτικής Σχολής Αθηνών και υποψήφιος διδάκτωρ Φαρμακευτικής Τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιό Αθηνών από το 2016, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δεμέτζου. Η διατριβή του, με τίτλο «Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Χιμαιρικών Νανοφορέων, Αποκρινόμενων σε Ερεθίσματα», εκπονείται στα πλαίσια της 1ης υποτροφίας ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες. Επιπλέον, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο “NANOGLIO: Nanotechnology based immunotherapy for glioblastoma”, στα πλαίσια του EuroNanoMed II, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη κλινικώς αξιοποιήσιμων νανοτεχνολογικών φορέων για τη στοχευμένη μεταφορά ανοσορυθμιστικών παραγόντων σε γλοιοβλάστωμα. Έχει περισσότερες από δέκα δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων δύο άρθρων ανασκοπήσεως και ενός κεφαλαίου σε βιβλίο, καθώς και οκτώ προφορικές ανακοινώσεις και περί των είκοσι αναρτημένων ανακοινώσεων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η μελέτη αποκρινόμενων σε ερεθίσματα χιμαιρικών/μικτών νανοφορέων (stimuli-responsive chimeric/mixed nanocarriers) και κυρίως λιποσωμάτων, με σκοπό τη θεραπεία διαφόρων τύπων καρκίνου και άλλων πολύπλοκων νόσων. Εξειδικεύεται σε πρωτόκολλα παρασκευής λιποσωμάτων και σε τεχνικές σκεδάσεως φωτός και θερμικής αναλύσεως.

? 20-21 Οκτωβρίου
? Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

https://gpsf.gr/pharmacon/