? Ορθολογικός Σχεδιασμός Φαρμάκων ?

▪️ Παναγιώτης Μαράκος ▪️

 

Έλαβε Πτυχίο Φαρμακευτικής (1982) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διδακτορικό στη Φαρμακευτική Χημεία (1987) από τον Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας του ίδιου Πανεπιστημίου.

Το έτος 1989 εκλέχτηκε σε θέση Λέκτορα στον Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας του ΕΚΠΑ και κατόπιν εξελίχθηκε διαδοχικά σε θέσεις Επίκουρου Καθηγητή (1994), Αναπληρωτή Καθηγητή (2003) και Καθηγητή (2009).

Τα έτη 1994-5 εργάσθηκε ως επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Ann Arbor, Michigan (USA).
Από το έτος 2013 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας και επίσης έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρόεδρος (2009-2015) και Πρόεδρος (2015-2017) του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Διδάσκει μαθήματα Φαρμακευτικής Χημείας στους τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές της Φαρμακευτικής καθώς και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. 

Η δραστηριότητά του ως κύριου ερευνητή έχει χρηματοδοτηθεί μέσω εγχωρίων και διεθνών ανταγωνιστικών προγραμμάτων ενώ έχει επιπλέον συμμετοχή ως μέλος ερευνητικών ομάδων σε σημαντικό αριθμό αντίστοιχων προγραμμάτων. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο σχεδιασμό, τη σύνθεση και την φαρμακολογική αξιολόγηση νέων οργανικών μορίων με αντικαρκινική, αντιϊική, αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δράση. 

Είναι κριτής άρθρων σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συγγραφέας τριών διδακτικών συγγραμμάτων και εβδομήντα επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές.

 20-21 Οκτωβρίου
 Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

https://gpsf.gr/pharmacon/