Το εργαστήριο Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφάτως ανάρτησε την
επίσημη δυναμική ιστοσελίδα στην οποία παρουσιάζεται η πλήρης επιστημονική και εκπαιδευτική δραστηριότητά του.

Εκ μέρους του Καθηγητή κ. Δεμέτζου Κωνσταντίνου, σας προσκαλούμε να την επισκεφθείτε και να την
προωθήσετε.