Η GPSF στο 24ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος