Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 08/03/17 το EPSA Annual Reception 2016!

Η GPSF ήταν εκεί!