Με αφορμή την 4η Φεβρουαρίου Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου θα θέλαμε να σας εμπνεύσουμε με το παρακάτω βίντεο που σχετίζεται με την εφαρμογή των επιτευγμάτων της νανοτεχνολογίας στη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη του καρκίνου.
Η θεραπευτική του καρκίνου σήμερα προσανατολίζεται στην διεπιστημονική και στις νέες τεχνολογίες με τις οποίες θα μπορούμε να ανιχνεύσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα το <<ίχνος>>, να κατανοήσουμε το μικροπεριβάλλον και να σχεδιάσουμε συστήματα μεταφοράς, παράδοσης και στόχευσης των βιοδραστικών μορίων. Σύμφωνα με το National Cancer Institute (NCI) δίνεται έμφαση στην πρόληψη και τον έλεγχο του καρκίνου με τη δημιουργία τέτοιων συστημάτων που καλούνται νανοσυσκευές μεταφοράς βιοδραστικών μορίων. Σε αυτές ανήκουν λιποσώματα, δενδριμερή, νανογαλακτώματα, πολυμερικά μικύλλια κ.α.
Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε την περίπτωση των λιποσωμάτων, παρατηρούμε πως αυτά προσανατολίζονται μέσα σε υδατικό περιβάλλον καθώς και την ενσωμάτωση υδρόφοβου βιογραστικού μορίου πάνω στη διπλοστιβάδα των φωσφολιπιδίων.
Στόχος της έρευνας είναι η δημιουργία <<δούρειων ίππων>> (Trojan horse) οι οποίοι δε θα αναγνωρίζονται από το ανοσοποιητικό μας σύστημα και δε θα επηρεάζουν τα υγιή κύτταρα των ιστών. Έτσι, επιτυγχάνεται απεικόνιση και διάγνωση στα αρχικά στάδια εξέλιξης του καρκίνου, αξιολόγηση της θεραπείας σε πραγματικό χρόνο, μεταφορά βιοδραστικών μορίων αποκλειστικά στα κύτταρα-στόχους, ανάπτυξη συστημάτων που εμποδίζουν τη μετάσταση καρκινικών και τη μεταφορά προ-καρκινικών κυττάρων καθώς επίσης και ανάπτυξη συστημάτων αναγνώρισης του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των κυττάρων και αναγνώρισης γενετικών δεικτών που προάγουν την ανάπτυξη του καρκίνου.
Τελικός στόχος η ουσιαστική μείωση των θανάτων από καρκίνο.

Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος (2014), Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.